Μαθήματα Ιστορίας που απευθύνονται σε φοιτητές και ερευνητές

  • Το ιστορικό πλαίσιο: παρακολουθούμε τα γεγονότα μιας εξαιρετικά κρίσιμης τετραετίας από τη μακρόχρονη πολιτική διαδρομή του Ελευθερίου Βενιζέλου με αφετηριακό και συμβολικά καταληκτικό τόπο την Κρήτη. Το χρονικό πλαίσιο οριοθετείται στην περίοδο από την άνοδό του στην Αθήνα, για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1909 μετά από πρόσκληση των κινηματιών του Γουδή έως την επίσημη τελετή της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα στο φρούριο Φιρκά των Χανίων τον Δεκέμβριο του 1913. Παρουσιάζονται τα επιτεύγματα της πρώτης πρωθυπουργικής θητείας του, κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους με σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων και η Ελλάδα, χάρη στους πολεμικούς αγώνες της περιόδου 1912-1913, τη διορατικότητά του, τις στρατηγικές επιλογές και τους διπλωματικούς χειρισμούς του, διπλασιάστηκε εδαφικά και αύξησε κατά 80% τον πληθυσμό της.

    Guest access: ΒαλκανικοίΠόλεμοι(ΦΕ) Βαλκανικοί Πόλεμοι και Ενωση (1911-1913)