ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ιστορικό Λεύκωμα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Χανιά 2003.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄ - ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1977-1978.

Βεντήρης Γεώργιος, Η Ελλάς του 1910-1920: Ιστορική μελέτη, τ. Α΄, Αθήνα, Ίκαρος, 1970.

Βερέμης Θ.-Γουλιμή Γ. (επιμ.), Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτική στην εποχή του, Γνώση, Αθήνα 1989.

Βερέμης Θάνος-Δημητρακόπουλος Οδυσσέας (επιμ.), Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Φιλιππότης, Αθήνα 1980.

Βερέμης Θάνος–Νικολακόπουλος Ηλίας (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Αθήνα, Τα Νέα–Ελληνικά Γράμματα, 2005.

Γιανουλόπουλος, Γιάννης Ν., Η ευγενής μας τύφλωσις. Εξωτερική πολιτική και “εθνικά θέματα” από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική Καταστροφή, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1999.

Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ., Μελέτες και κείμενα για την περίοδο 1909-1940, Αθήνα–Κομοτηνή, Σάκκουλας, 1982.

Μαυρογορδάτος Γ.–Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.

Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. ΣΤ΄, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003.

Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Ελευθέριος Βενιζέλος: 12 μελετήματα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999.

Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α1, Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2002-2003.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1909 ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η κοινοβουλευτική ιστορία του Ελευθερίου Βενιζέλου, Α΄ περίοδος, τ. Α΄ (1910-1914), Αθήνα, εκδ. Κ. Πέππα

Αλιβιζάτος Νίκος, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο συνταγματικός εκσυγχρονισμός της χώρας» στο Γ. Μαυρογορδάτος-Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.

Αναστασιάδης Γιώργος, «Η Συνταγματική Μεταρρύθμιση» στο Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1936. Η Μεγάλη Πορεία-από το Ανάθεμα στην Αποθέωση, Αθήνα, Ελευθεροτυπία-Ιστορικά, χ.ε.ε.,   σσ. 57-68.

Βουρνάς Τάσος, Γουδί, το Κίνημα του 1909, Αθήνα, 1957.

Λευκοπαρίδης Ξενοφών, Στρατηγού Παναγιώτη Δαγκλή. Αναμνήσεις έγγραφα Αλληλογραφία. Το Αρχείον του, Αθήνα, 1965.

Μαρωνίτη Νίκη, Το Κίνημα στο Γουδί 1909, Αθήνα, Τα Νέα, 2010.

Μαργαρίτης Γιώργος, «Στρατιωτικός Σύνδεσμος: Πρόγραμμα-Προθέσεις» στο Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1936. Η Μεγάλη Πορεία-από το Ανάθεμα στην Αποθέωση, Αθήνα, Ελευθεροτυπία-Ιστορικά, χ.ε.ε., σσ. 27-36.

Νικολακόπουλος Ηλίας, Οικονόμου Νίκος, «Το εκλογικό βάπτισμα του Βενιζελισμού. Εκλογές 1910-1912» στο Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1988. 

Πατρινός Γεράσιμος, Επισκόπησις 5ετούς δράσεως του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου· 1909-1914, Αθήνα, εκδ. Ν.Α. Χιώτη, 1916.

Ποταμιάνος Νίκος, «Το Κίνημα στο Γουδί και ο Βενιζέλος», στο Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1936. Η Μεγάλη Πορεία-από το Ανάθεμα στην Αποθέωση, Αθήνα, Ελευθεροτυπία-Ιστορικά, χ.ε.ε., σσ. 37-48.

Τσίχλης Β.Σ., Το κίνημα του Γουδή και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Αθήνα, Πολύτροπον, 2007.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ 19ος-20ός αι. - ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Batavski M., “The failure of the Balkan Alliance of 1912”, Balkan Studies, 7,1, 1966.

Dakin, Douglas, The Greek Struggle in Macedonia, 1897-1913, Θεσσαλονίκη, 1993.

Divaris P., La Guerre Grecobulgare et la politique Russe-Anglaise, 1913.

Djordjevič D., Révolutions nationales des peuples balkaniques, 1804-1914, Βελιγράδι 1965.

Gardikas Katsiadakis Helen, Greece and the Balkan Imbroglio: Greek Foreign Policy, 1911-1913, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1995.

Gueshoff I. E., L’ Alliance Balkanique, Paris 1915.

Hall Richard C., The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the First World War, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, Routledge, 2000.

Helmreich, Ernst Christian, The diplomacy of the Balkan Wars 1912-13, Κέιμπριτζ ΗΠΑ, Harvard University Press, 1938.

Jorga Nickolas, Histoire des états balkaniques a l’époque modern, Βουκουρέστι 1914.

Kitromilides Ρ.Μ. και Anna Tabaki (επιμ.), Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation, Αθήνα, National Hellenic Research Foundation, Institute for Neohellenic Research, 2010.

Ministere des Affaires Etrangeres, Le traite de paix de Bucarest du 28 Juillet (10 Aout) 1913 precede des protocols de la conference, Βουκουρέστι, Imprimerie de l’ Etat, 1913.

Rankin Reginald, Lt.-Col., The Inner History of the Balkan War, Λονδίνο, Constable and Co., 1914.

Schurman Jakob Gould, The Balkan Wars 1912-1913, Νέα Υόρκη, Cosimo Inc., 2005.

Vacalopoulos Apostolos E., A History of Thessaloniki, μετ. Τ.F. Carney, Θεσσαλονίκη, Institute for Balkan Studies, 1993.

Vachkov Alexander, The Balkan Wars 1912-1913, Σόφια, 2005.

Αι βουλγαρικαί ωμότητες εν τη ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1912-1913. γεγονότα, εκθέσεις, έγγραφα, επίσημοι μαρτυρίαι, Αθήνα, 1914.

Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913. Ελληνική λαϊκή εικονογραφία, Αθήνα, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος-Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1992.

Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913. Η αυγή του ελληνικού 20ού αιώνα, επιμ. Δημήτρης Δουλγερίδης-Τάσος Σακελλαρόπουλος, Αθήνα, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη-Μουσείο Μπενάκη-Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - Δήμος Θεσσαλονίκης, 2012.

Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913. Το φωτογραφικό λεύκωμα των Ρωμαΐδη – Ζέιτς, Επιμ. Αστέριος Ι. Τόπης, Αθήνα, Κέδρος, 2000.

Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914, Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), 1993.

Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η “πόλη των Εβραίων” και η αφύπνιση των Βαλκανίων, Αθήνα, Εκάτη, 1994.

Όπλα των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 1993.

Πανόραμα του Πολέμου 1912-1913, Αθήνα, Πατάκης, 2002.

Αντωνόπουλος Σ., Αι συνθήκαι Λονδίνου, Βουκουρεστίου και Αθηνών, Αθήνα,1917.

Βακάς Δημήτριος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πολεμικός ηγέτης. Ιστορικαί σελίδες μετ’ εικόνων, 1910-1912, Αθήνα, 1913.

Βλάχος Νικόλαος, Ιστορία των κρατών της Χερσονήσου του Αίμου 1908-1914, τ. Α΄, Αθήνα, 1954.

Γαρδίκα Κατσιαδάκη Ελένη-Μαργαρίτης Γιώργος (επιμ.), Το Αιγαίο των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, Αθήνα, Υπουργείο Αιγαίου-ΕΛΙΑ, 2002.

Γαρδίκα Κατσιαδάκη Ελένη-Χαρωνίτης Γεώργιος, Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»-ΕΛΙΑ-Μουσείο Μπενάκη, 2002.

Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Η Υγειονομική Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912–1913, Αθήνα, 2001.

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, 3 τόμοι, Αθήνα, 1988-1992.

Επίτομη ιστορία των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, Αθήνα, 1987.

Γεροζήσης, Τριαντάφυλλος Α., Το σώμα των αξιωματικών και η θέση του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (1821-1975), τ. 1-3, Αθήνα, Δωδώνη, 1996.

Γούδας Μ., Ιστορία του ναυτικού πολέμου 1912-1913, Αθήνα, Σκριπ, 1914.

Γούναρης Βασίλης, Τα Βαλκάνια των Ελλήνων: Από το Διαφωτισμό έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2007.

«Ελληνική βαλκανιογνωσία» σε Πασχάλης Κιτρομηλίδης-Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002, τ. 1, Αθήνα, 2004, σσ. 237-257.

 (επιμ.), Από το Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη: Η Ελληνοτουρκική αναμέτρηση του 1912 μέσα από τις αναμνήσεις του στρατηγού Χασάν Ταχσίν Πασά, Θεσσαλονίκη, Gallery collectors, 2002.

«Εθνοτικές ομάδες και κομματικές παρατάξεις στη Μακεδονία των Βαλκανικών Πολέμων» στο Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993, σσ. 189-202.

Δημητριάδης Ιάσων, Ο ελιγμός του Σαρανταπόρου και η στροφή προς Θεσσαλονίκην. Οκτώβριος 1912, Αθήνα, [1948].

Δορδανάς Στράτος Ν. και Βάιος Καλογρηάς (επιμ.), Η γερμανική αυτοκρατορία και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι: Άγνωστες πτυχές από τα γερμανικά αρχεία: Αρχεία του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 2013. 

Δούσμανης Βίκτωρ, Απομνημονεύματα: Ιστορικαί σελίδες τας οποίας έζησα, Αθήνα, Δημητράκος, [1946].

Ο συμμαχικός πόλεμος κατά των Βουλγάρων, Αθήνα, 1928.

Δούσμανης Σ.Ι., Το ημερολόγιον του κυβερνήτου του «Γ. Αβέρωφ» κατά τους πολέμους 1912-1913, Αθήνα,  Πυρσός, 1939.

Δραγούμης Φίλιππος Στεφ, Ημερολόγιο. Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, επιμ. Ι. Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα, Δωδώνη, 2006. 

Ευσταθιάδης, Κ.Θ., Το Αλβανικόν και Βορειοηπειρωτικόν Ζήτημα κατά την αρχική των φάσιν, Αθήνα, 1950.

Ζωρογιαννίδης Κωνσταντίνος Ν., Ημερολόγιον πορειών και πολεμικών επιχειρήσεων 1912-13, Β΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1992. 

Θεοδωράκης Γεώργιος Μ., Από την εποποιίαν του 1912. Πολεμικαί σελίδες. Μέρος Α΄: Ήπειρος, επιμ. Ιοκάστη Ρίζου-Κάντζιου, Ιωάννινα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2013.

Λάδης Φώντας (παρουσίαση), Προσωπικά Ημερολόγια μελών των πληρωμάτων των θωρηκτών «Αβέρωφ» και «Ύδρα» (1912-1913), Αθήνα, Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, 1993.

Μελάς Σπύρος, Οι πόλεμοι του 1912-1913, Αθήνα, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2009 [α΄ έκδ. Μπίρης, 1958].

Μπαμπούρης Ε., Το ναυτικόν μας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913. Ιστορική μελέτη, Αθήνα,1939.

Νικόλτσιος Β. – Γούναρης Β., Από το Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνοτουρκική αναμέτρηση του 1912 μέσα από τις αναμνήσεις του Χασάν Ταχσίν Πασά, Θεσσαλονίκη 2002.

Νικόλτσιος Νικόλαος, Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 με μια Ματιά, Θεσσαλονίκη, Λόγος και Εικόνα, 2012.

Παλούμπης Ιωάννης, Βαλκανικοί Πόλεμοι. Ο Ναυτικός Αγώνας (1912-1913), Πειραιάς, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, 2007.

Παρασκευόπουλος, Λεωνίδας, Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, Επιστολές προς τη σύζυγό του Κούλα, επιμ. Ελένη Γαρδίκα – Κατσιαδάκη, Αθήνα, Καστανιώτης, 1998.

Pavlowitch St.K., Ιστορία των Βαλκανίων, 1804-1945, μετ. Λ. Χασιώτης, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2005.

Περίδης Αρίστος, Στα κανόνια μας 1912-1913, Αθήνα, Ελεύθερη Σκέψη, 1999.

Πιτούλη–Κίτσου, Χριστίνα, Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις και το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα κατά την περίοδο 1907-1914, Αθήνα, Ολκός, 1997.

Πρεβελάκης Ελευθέριος, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι», Νέα Εστία, τ. 77, τχ. 909, 1965, σσ. 649-658.

Ρακτιβάν Κωνσταντίνος Δ., Έγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής διοικήσεως της Μακεδονίας (1912-1913), Θεσσαλονίκη 1951.

Συντομόρος Γαβριήλ, Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913, Σαραντάπορο, Κιλκίς, Λαχανάς. Οι πρώτες μας νίκες, Θεσσαλονίκη, Ζήτρος, 2002.

Τρίχα Λύντια (επιμ.), Ημερολόγια και γράμματα από το μέτωπο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1993

Τσαγγαρίδης Ιωάννης Χρ., Το ημερολόγιο ενός στρατηγού. Σελίδες νεοελληνικής ιστορίας, επιμ. Κ. Δαφνή, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1987. 

Τρότσκι, Λέων, Τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913, μετ. Π. Ματάλας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1993.

Φωτόπουλος Φωκίων, Ιστορία του ελληνοβουλγαρικού πολέμου επί τη βάσει των επισήμων ανακοινώσεων του στρατηγείου, Αθήνα, Μ. Σαλίβερος, 1914.

Χανδρινός Ιάσονας, «Ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος», Πολεμική Ιστορία του Έθνους, Αθήνα, 2012.

«Ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος», Πολεμική Ιστορία του Έθνους, τ. 6, Αθήνα, 2012.

Χατζηβασιλείου Ευάνθης (επιμ.), Ώρες Ελευθερίας, Βαλκανικοί Πόλεμοι 100 χρόνια, 3 τ., Αθήνα, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών-Η Καθημερινή, 2012.